POČETNA ORGANIZACIJA OPREMA MR PREGLEDI PACIJENTIMA O MR-U KONTAKTIRAJTE NAS WEB LINKOVI
VAMED & Partners Novi Sad
 
MR PREGLEDI CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA
MR PREGLED MEKIH TKIVA GLAVE I VRATA
MR PREGLED TORAKSA
MR PREGLED ABDOMENA
MR PREGLED KARLICE
MR PREGLED DOJKI
MR PREGLEDI MIŠIĆNO-SKELETNOG SISTEMA
 
 
>
 
MR PREGLED ENDOKRANIJUMA – MOZGA, KRANIJALNIH NERAVA, ORBITA I HIPOFIZE,
MR ANGIOGRAFIJA ARTERIJSKIH I VENSKIH SUDOVA GLAVE I VRATA
       
   

Savremenim protokolima uz primenu savremenih i tehnički najnaprednijih sekvenci: 

o Difuzioni imidžing- detekcija ishemijskih i traumatskih lezija u prvih nekoliko sati
o FLAIR sekvenca omogućava detekciju:
- diskretnih parenhimskih lezija
- vizualizaciju subarahnoidne hemoragije
- dijagnostiku multiple skleroze i dr.
o Viskorezolutivne tehnike pregleda hipofize (preseci debljine 0,7 mm i dinamska kontrastna studija)
o Prikaz diskretnih anatomskih struktura: visokorezolutivni ’’submilimetarski’’ preseci (0,5 mm) omogućavaju
prikaz suptilnih anatomskih struktura poput kranijalnih nerava, unutrašnjeg uha, kavernoznih sinusa i moždanog stabla
o Neinvazivna visokorezolutivna arterijska i venska angiografija krvnih sudova glave i vrata.
o Studije likvorske cirkulacije (evaluacija hidrocefalusa)

 

MR PREGLED KIČMENOG STUBA


o Specijalni kalemovi za torakalni i lumbalni segment kicme: prikaz diskalne i vertebralne patologije, kičmenog kanala i kičmene moždine.
o Visokorezolutivne sekvence za prikaz i detekciju diskretnih lezija kičmene moždine
o MR mijelografija i MR radikulografija
o Difuzioni imidžing - prikaz mijelopatskih lezija nevidljivih standardnim MR pregledom
o Specijalni protokoli za detekciju infiltrativnih lezija kičmenog stuba u ranoj fazi.

   
 
Zavod za dijagnostiku "VAMED" , Novi Sad   impresium